Veiligheidspakket startende burgemeesters

Het prachtige burgemeestersambt brengt helaas ook enige risico’s met zich mee. Door bij de start al meteen duidelijk te communiceren over de persoonlijke veiligheid, kunt u zich goed voorbereiden. Dit is van belang voor uzelf, maar ook voor uw partner en collega’s. Het Netwerk Weerbaar Bestuur heeft daarom een Veiligheidspakket startende burgemeesters samengesteld waarin verschillende vormen van ondersteuning van het netwerk gebundeld zijn.

In dit Veiligheidspakket vindt u informatie over de verschillende producten, diensten en ondersteuning om uzelf, uw collega volksvertegenwoordigers en uw organisatie weerbaarder te maken en zo veiliger uw ambt te kunnen uitoefenen. 

Ondersteuningsteam Weerbaar Bestuur 

Wilt u weten wat u kunt doen wanneer u zich belaagd of bedreigd voelt? Of heeft u vragen over uw beveiliging of rechtshulp? Heeft u behoefte aan nazorg voor uzelf en/of uw gezin?
U kunt contact opnemen met het Ondersteuningsteam via het telefoonnummer 070-3738314. U krijgt dan een van de contactpersonen van het Ondersteuningsteam aan de lijn. Dit team bestaat uit vertrouwenspersonen en ervaringsdeskundigen van de beroeps- en belangenverenigingen van burgemeesters, wethouders, raadsleden en Statenleden en het ministerie van BZK. Deze contactpersoon denkt met u mee, adviseert en schakelt waar nodig netwerkpartners in.

Collectieve norm tegen agressie en intimidatie

Agressie en intimidatie accepteren we niet. Daarom heeft het Netwerk Weerbaar Bestuur een collectieve norm voor decentrale politieke ambtsdragers tegen agressie en intimidatie ontwikkeld. Het maatschappelijke debat lijkt steeds meer te verharden. En alhoewel incidenten van intimidatie en bedreiging toenemen, neemt het aantal meldingen daarvan ieder jaar af. Om deze trend te doorbreken is de collectieve norm tegen agressie en intimidatie ontwikkeld.

Woningscan 

Als u op zoek bent naar een nieuwe woning, is het belangrijk om niet met onverwachte situaties rondom veiligheid geconfronteerd te worden. Door eerst te laten onderzoeken hoe veilig een woning én de omgeving is, kunt u een weloverwogen keuze maken. Om u daarbij op weg te helpen, is een aantal aandachtspunten op een rij gezet. Met onze woningscan helpen wij u ook te kijken naar de veiligheid van uw bestaande woning.

Training Omgaan met intimidatie en bedreiging voor burgemeesters en wethouders

De training Omgaan met intimidatie en bedreiging voor burgemeesters en wethouders van opleidingsinstituut DJI bereidt burgemeesters en wethouders voor op onverwachte situaties. De training geeft handvatten voor een handelingsrepertoire om in een vroegtijdig stadium de regie te nemen over een bedreigende situatie en het eigen functioneren.

Stappenplan melding en aangifte voor politieke ambtsdragers

Dit stappenplan voor griffiers, secretarissen en voorzitters helpt hen meldingen van intimidatie en agressie op te pakken voor een politieke ambtsdrager. Het stappenplan zet in negen stappen uiteen hoe een interne melding of aangifte bij de politie gedaan kunnen worden en waarmee daarbij rekening moet worden gehouden richting de agressor en de zorg voor de melder. Ook geeft het stappenplan beknopte achtergrondinformatie over de relevante strafbare feiten en passende alternatieven voor een strafrechtelijke reactie.

Stelsel bewaken en beveiligen

Uw aangifte of melding van agressie of bedreigingen vormt het startpunt voor politie en het Openbaar Ministerie om af te wegen of en zo ja, welke beveiligingsmaatregelen noodzakelijk zijn. U krijgt dan te maken met het Stelsel Bewaken en Beveiligen. Het Stelsel bewaken en beveiligen is het geheel van regelgeving en afspraken die gaan over het voorkomen van aanslagen op personen, objecten en diensten. In het Stelsel werken het Openbaar Ministerie, politie, inlichtingen- en veiligheidsdiensten en bestuurlijke organisaties samen. Meer informatie vindt u in de Factsheet Stelsel Bewaken en Beveiligen voor politici (pdf).

Steunpunt Integriteitsonderzoek Politieke Ambtsdragers

Het Steunpunt Integriteitsonderzoek Politieke Ambtsdragers (SIPA) adviseert burgemeesters bij een signaal van een mogelijke integriteitsschending door een politieke ambtsdrager. Soms overweegt de volksvertegenwoordiging om zelf opdracht te geven tot een onderzoek. Zij kan het SIPA dan ook inschakelen voor advies.