Stappenplan melding en aangifte voor politieke ambtsdragers

Decentrale politieke ambtsdragers krijgen helaas steeds vaker te maken met fysiek geweld, intimidatie, bedreiging of scheldpartijen. We mogen agressie en intimidatie niet stil houden. Daarom is er een collectieve norm opgesteld met als uitgangspunt: melden helpt. Of het nu on- of offline is, misdragingen tegenover ambtsdragers accepteren we niet en worden altijd gemeld.

De ministeries van BZK en JenV hebben samen met het Netwerk Weerbaar Bestuur een praktisch stappenplan opgesteld voor griffiers, secretarissen en voorzitters om deze meldingen op te pakken voor een politieke ambtsdrager. Het stappenplan zet in negen stappen uiteen hoe je een interne melding of aangifte doet bij de politie en waarmee je daarbij rekening moet houden richting de agressor en de zorg voor de melder. Ook geeft het stappenplan beknopte achtergrondinformatie over de relevante strafbare feiten en passende alternatieven voor een strafrechtelijke reactie. Open het stappenplan (pdf, opent in browser).