Peilstok ondermijning democratie

Is problematisch gedrag of maatschappelijk onbehagen goed zichtbaar? Of moet hiervoor dieper in de gemeenschap gekeken worden? Het Verwey-Jonker ontwikkelde in samenwerking met een aantal gemeenten een ‘peilstok ondermijning democratie’.

In het rapport De doorontwikkeling van een peilstok ondermijning democratie (pdf) beschrijven de auteurs hoe de peilstok tot stand is gekomen en welke vraagstukken zich daarbij voordeden. In de bijlage van het rapport staan de gebruikte tools, waar gemeenten zelf mee aan de slag kunnen.