Leeraanbod en handboek maatschappelijke stabiliteit

Polarisatie, radicalisering, extremisme, problematisch gedrag, maatschappelijke onrust en inclusie staan momenteel sterk in de belangstelling. Tot nu toe was het aanbod van publicaties, trainingen en contactpunten over deze onderwerpen verspreid en onoverzichtelijk. Sinds 14 december 2021 is de nieuwe website https://maatschappelijkestabiliteit.nl/ dé centrale vindplaats. Hier vindt u actuele en bruikbare leerproducten om als gemeente of (publieke) professional maatschappelijke stabiliteit in de samenleving te bevorderen.

Tegelijkertijd is ook het ‘Handboek maatschappelijke onrust’ gelanceerd. Dit handboek helpt u op weg als u specifiek te maken heeft met (naderende) maatschappelijke onrust en ongenoegen. Het handboek ontsluit publicaties op het terrein van maatschappelijke onrust en het achterliggende ongenoegen en geeft daar een korte analyse op.

Het leeraanbod en handboek zijn een initiatief van de deelnemende (rijks)partners, BZK, JenV (inclusief de NCTV), SZW (ESS,  Taskforce Problematisch gedrag en Platform JEP), VNG, NGB, Wethoudersvereniging, LSE, KIS en ROR.