Leer- en ondersteuningsaanbod sociale stabiliteit gemeenten

De Rijksoverheid ontwikkelt veel om op lokaal niveau inclusie te bevorderen en maatschappelijke spanningen, polarisatie, radicalisering, extremisme en ondermijning/problematisch gedrag te voorkomen en tegen te gaan. In deze publicatie vindt u een overzicht van leer- en ondersteuningspunten bij de (Rijks)partners.

In dit leer- en ondersteuningsaanbod voor gemeenten zijn o.a. opleidingen, kennisproducten en ondersteuningsnetwerken met betrekking tot deze thematiek te vinden. Dit betreft opleidingen en contactpunten waar de preventieve en de repressieve kant van de vraagstukken van maatschappelijke spanningen, radicalisering en extremisme aan de orde komen.

In samenwerking tussen de ministeries SZW (ESS en JEP), BZK (NWB), J&V (NCTV, LSE, ROR), VWS (JEP) en OC&W (SSV) is het leer- en ondersteuningsaanbod voor gemeenten op deze thematiek ontsloten. Ook de betrokken beroeps- en belangenverenigingen zoals de VNG, het Nederlands Genootschap van Burgemeesters (NGB) en de Wethoudersvereniging zijn hier te vinden.