Gemeenten met vernieuwende aanpak Weerbaar Bestuur

Om de aanpak van weerbaar bestuur in gemeenten verder te versterken hebben 26 gemeenten een financiële impuls gekregen. Van eind 2018 tot en met 2021 krijgt deze, vaak vernieuwende, aanpak vorm. De projecten zijn onderverdeeld in drie verschillende thema's. Benieuwd wat er in deze gemeenten loopt? Bekijk dan de plannen per gemeente. Deze pagina wordt nog verder aangevuld.

Versterking weerbaar bestuur en organisatie

Het bevorderen en ondersteunen van de integriteit en veiligheid van decentrale bestuurders en volksvertegenwoordigers en het stimuleren een brede, weerbare organisatie.

Versterking gebiedsgerichte aanpak ondermijning

Decentrale overheden ondersteunen bij hun preventief-bestuurlijke aanpak van ondermijningsgevoelige gebieden door middel van een integrale gebiedsgerichte aanpak op wijkniveau.

Omgaan met anti-democratische gedragingen

Beter zicht krijgen als openbaar bestuur op ondermijning door antidemocratische gedragingen (tw. niet strafbaar en geen bestuurlijke sancties) en ongewenste buitenlandse beïnvloeding. En kennis uitwisselen hoe hiermee om te gaan.

Weerbaar bestuur en organisatie

Gebiedsgerichte aanpak ondermijning

Antidemocratische gedragingen