Desinformatie

Foto door Mischa Bonis

In een democratische samenleving is een vrij en open debat van essentieel belang. Kritiek, debatten en een diversiteit aan meningen vormen de zuurstof van een democratie. Het internet speelt een belangrijke rol in het verkrijgen en delen van informatie door en voor burgers. Het toenemende belang van internet als toegankelijke informatiebron betekent ook dat mis- en desinformatie zich gemakkelijker kunnen verspreiden dan voorheen.

Desinformatie kan een aanjager zijn van maatschappelijk onbehagen. Desinformatie komt niet alleen op landelijk niveau voor, maar ook zeker op decentraal niveau. Verschillende middelen helpen decentrale overheden om desinformatie te herkennen en hiermee om te gaan.

Signaleren desinformatie

Om als organisatie tijdig signalen op te vangen van mogelijke desinformatie en adequaat te reageren, hebben de NCTV en TNO samen de Handreiking signaleren van desinformatie ontwikkeld. De handreiking is ontworpen om organisaties te helpen veerkracht op te bouwen tegen deze dreiging. De handreiking kan door iedereen gebruikt worden en draagt in het bijzonder bij aan de weerbaarheid van (decentrale) overheidsorganisaties.

Omgaan met desinformatie

Doordat overheden steeds vaker te maken hebben met desinformatie, heeft het ministerie van BZK een Handreiking omgaan met desinformatie ontwikkeld. In de handreiking wordt onder andere uitgelegd wat desinformatie is, wat complottheorieën zijn en hoe polarisatie werkt.  Ambtenaren, bestuurders en organisaties krijgen juridische en praktische tips om de impact van desinformatie te verminderen en wat ze kunnen doen als ze ermee te maken krijgen.

Game Desinformatie in uw gemeente

Om het bewustzijn over desinformatie te vergroten en concrete tips te geven over mogelijke handelingswijzen, heeft DROG in opdracht van het ministerie van BZK een game ontwikkeld voor wethouders en raadsleden. In de game kruipt u in de huid van een raadslid of wethouder en leert u online manipulatie te herkennen, krijg u inzicht in technieken en ervaart u de gevolgen van uw handelingen.

Hoe weet u welke informatie u kunt vertrouwen? En trekt u op tijd aan de bel bij uw collega’s als het mis gaat? Speel de game en kom erachter!

Is dat echt zo?

Om kennis over desinformatie onder een breed publiek op een laagdrempelige manier te vergroten, heeft Netwerk Mediawijsheid in opdracht van het ministerie van BZK de website www.isdatechtzo.nl gelanceerd. Deze interactieve site helpt om informatie op waarde te schatten, geeft tips en legt de werking van filterbubbels op social media uit. De website is een goede tool om naar te verwijzen in de communicatie over desinformatie of bij algemene vragen over desinformatie.