Bestuurlijk instrumentarium tegen (niet-)strafbaar gedrag

Stel, u krijgt als gemeente te maken met maatschappelijke onrust; weet u dan wat uw bevoegdheden zijn of welke instrumenten u kan inzetten om ondermijning tegen te gaan? De in opdracht van BZK ontwikkelde, onderstaande inventarisaties helpen bij het bepalen van de handelingsmogelijkheden en het speelveld waarbinnen een bestuurder kan opereren.

Het Verwey-Jonker Instituut schreef het rapport Het bestuurlijk instrumentarium voor een weerbaar bestuur: een inventarisatie van de bruikbaarheid en effectiviteit van bestuurlijke maatregelen. Deze inventarisatie beperkt zich niet alleen tot niet-strafbare gedragen, maar richt zich ook op het instrumentarium van de burgemeester en de proportionaliteit. Met behulp van de escalatiepiramide kan de zwaarte van de interventie  worden bepaald.

Bureau Beke schreef het rapport Instrumenten tegen niet-strafbare problematische gedragingen. Dit is een inventarisatie van gedragingen die niet strafbaar zijn, maar die wel onze democratische rechtsorde (op lange termijn) dreigen te ondermijnen. Het meeste maatregelen uit de inventarisatie zijn gericht op de-escalatie.