Basisscan Integriteit

De Basisscan Integriteit legt een ondergrens aan kwaliteit voor alle integriteitsonderzoeken die bureaus aanbieden. De scan kan gebruikt worden in het proces van de benoeming van kandidaat-bestuurders.

Download de Basisscan Integriteit op de website van Politieke Ambtsdragers.

Evaluatie Handleiding basisscan integriteit voor kandidaat-bestuurders

Na de verkiezingen van 20 maart 2019 en de daarop volgende formaties in de provincies en waterschappen vond een evaluatie van de Handleiding basisscan integriteit plaats. Deze geeft eenĀ beeld van het gebruik van de handleiding door provincies en waterschappen, de eventuele effecten en de mogelijk ervaren knelpunten of belemmeringen.