Afwegingskader problematisch gedrag

Wat is problematisch gedrag en hoe moet ik daar mee omgaan? Wanneer is iets problematisch en niet simpelweg illegaal? Wat weegt zwaarder: openbare orde en veiligheid of het demonstratierecht? Het afwegingskader is in opdracht van het ministerie van BZK ontworpen door de Argumentenfabriek, met als doel gemeenten te helpen bij het maken van afwegingen bij uitzonderlijke situaties.

Volgens het ministerie van BZK is problematisch gedrag, gedrag dat binnen de grenzen van de wet valt, maar dat de democratische rechtsorde op de lange termijn dreigt te ondermijnen. De democratische rechtsorde is een samenleving waarin de interactie tussen burgers en de overheid en tussen burgers onderling volgens bepaalde principes verloopt. Dit gaat over grondrechten, solidariteit, sociale cohesie en onderling vertrouwen.

Het afwegingskader geeft concrete handelingsopties bij problematisch gedrag, ondersteunt bij het maken van beslissingen en biedt meer informatie over de democratische rechtsorde. 

Wilt u oefenen met het maken van beslissingen die effect hebben op de democratische rechtsorde? Kijk dan bij de Leergang democratische rechtsorde: besturen in tijden van maatschappelijke onrust.