Veertig procent gemeenten al in gesprek over intimidatie en bedreigingen

Ondersteuningsteam On Tour bij de gemeente Heemstede

Van alle 342 gemeenten zijn er tot nu toe 263 gemeenten uit negen provincies benaderd door het Ondersteuningsteam Weerbaar Bestuur. Het heeft bij 147 gemeenten al geleid tot voorgesprekken over hoe om te gaan met intimidatie en bedreigingen. In 52 gemeenten is er al een avondbijeenkomst gehouden met raadsleden (en meestal ook collegeleden) over hoe om te gaan met agressie en intimidatie.

De manier waarop bestuurders worden bejegend, verruwt. Veel wethouders en gemeenteraadsleden ervaren hierdoor een drempel om hun standpunten uit te dragen. Daarnaast kan het mensen weerhouden om aan het openbaar bestuur deel te nemen. Nieuwe aanwas blijft daardoor achter en dat is niet goed voor het lokale bestuur. Het Ondersteuningsteam Weerbaar Bestuur (OT) heeft als doel politieke ambtsdragers bij dit onderwerp te ondersteunen en gemeenten instrumenten te geven om met bedreiging en intimidatie om te gaan.

Goed voorbereid willen zijn

Sinds twee jaar organiseert het OT ook een Tour waarbij het proactief alle gemeenten in Nederland benadert om daar een bijeenkomst over het onderwerp te organiseren. In eerste instantie houdt het OT daarbij een voorgesprek met de burgemeester en de griffier, om te onderzoeken wat er speelt. Wanneer daar behoefte aan blijkt, wordt er vervolgens een breed gesprek georganiseerd met het college en de raad. Tot nu toe heeft circa tachtig procent van gemeenten waarmee al contact is geweest, aangegeven inderdaad zo’n gesprek te willen. De motieven hiertoe wisselen: de ene gemeente wil zich beter ‘wapenen’ tegen incidenten waar het al mee te maken heeft, terwijl de andere gemeente goed voorbereid wil zijn op wat er eventueel zou kunnen gebeuren.

‘Ga om iemand heen staan’

Desgevraagd vertelt Titus Visser van het Ondersteuningsteam dat het onderwerp omgaan met agressie en intimidatie leeft. En dat er steeds opnieuw mooie discussies ontstaan, waarbij incidenten op tafel komen die nog niet eerder zijn geuit. Daar wordt dan voor het eerst in gezamenlijkheid over gesproken. Wat meteen een winstpunt is, want zo wordt een individuele, nare ervaring iets collectiefs. Het is ook wat het OT benadrukt: steun elkaar en ga om iemand heen staan! Dit draagt bij aan een setting waarin mensen zich veilig voelen. Tijdens de Tour is er ook aandacht voor preventie en voor de instrumenten die je tot je beschikking hebt om met intimidatie en bedreigingen om te gaan (een ‘gebruiksaanwijzing’). 

Planning

Van de in totaal 342 gemeenten zijn er tot nu toe 263 benaderd. Bij 147 hiervan zijn voorgesprekken gepland of hebben deze al plaatsgevonden. 52 gemeenten zijn al een stap verder. Daar heeft ook het brede gesprek plaatsgevonden of staat dit nog gepland. Het OT hanteert overigens een planning per provincie. Met gemeenten in Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht, Noord-Brabant, Overijssel, Drenthe, Limburg, Zeeland en Flevoland is er inmiddels contact geweest (gemeenten in deze laatste twee provincies hebben als het goed is recent een brief ontvangen). Ook met de twaalf provincies zijn inmiddels gesprekken gehouden en gepland. 

Drie provincies 

Volgend jaar komen dan de laatste drie provincies Gelderland, Groningen en Friesland/Fryslân aan de beurt. Alle gemeenten in deze provincies worden ook benaderd om een bijeenkomst te houden met raadsleden en bestuurders over hoe om te gaan met agressie en intimidatie. De bedoeling is dat halverwege 2024 alle gemeenten in Nederland zijn benaderd. Voor het volledige plaatje: er zijn 51 gemeenten die hebben aangegeven op dit moment geen interesse te hebben. Zelf contact met het Ondersteuningsteam Weerbaar Bestuur zoeken? Stuur dan een mail naar info@ondersteuningsteamwb.nl

Vertrouwelijk 

Het OT biedt een breed en snel in te schakelen netwerk van vakgenoten, experts en ervaringsdeskundigen. Hiervoor kunt u vertrouwelijk contact opnemen via telefoonnummer 070-3738314. Een contactpersoon denkt vervolgens met u mee, adviseert en schakelt waar nodig netwerkpartners in. Ook kunnen experts op het gebied van bijvoorbeeld beveiliging, rechtshulp en nazorg worden ingeschakeld.

Een overzichtelijke infographic geeft voor verschillende fasen (preventie, reactie en nazorg) inzicht in de verschillende instrumenten en diensten die het Netwerk Weerbaar Bestuur biedt. De infographic is bedoeld voor bestuurders, volksvertegenwoordigers en de ambtelijke organisatie.