"Ook nazorg is belangrijk, vooral voor het herstel"

Marieke Spijkerman

Vanwege het 5-jarig bestaan van het Netwerk Weerbaar Bestuur blikken een paar netwerkpartners terug en vooruit. Welke mijlpalen hebben we samen bereikt, en wat zijn de uitdagingen voor de toekomst? Deze keer aan het woord: Marieke Spijkerman, senior beleidsadviseur bij Slachtofferhulp Nederland.

Wat is de rol van Slachtofferhulp binnen het Netwerk Weerbaar Bestuur?

"Wij fungeren als vangnet, voor rechtshulp en nazorg. De eerste ondersteuning na een incident vindt meestal plaats binnen de eigen gemeente en/of de politie. Daarna kan men bij het Ondersteuningsteam Weerbaar Bestuur terecht. Wíl men of kán men daar niet terecht, of wil men dat er meegedacht wordt over nazorg of rechtshulp door een professionele partij, dan kan men naar Slachtofferhulp Nederland. We hebben met alle gemeenten in Nederland een samenwerkingsrelatie, maar tot op heden hebben wij nog geen concrete diensten hoeven te verlenen aan individuele politieke ambtsdragers. Wel zijn wij al vanaf het begin van het Netwerk Weerbaar Bestuur nauw betrokken om een aanvullend ondersteuningsaanbod voor het Netwerk te realiseren en denken wij mee over hoe we elkaar kunnen versterken en naar elkaar kunnen verwijzen."

Wat is jou het meeste bijgebleven aan de samenwerking tot dusver?

"Wat ik vooral van grote waarde vind, is het halen en brengen van onderzoek. Dit is voor Slachtofferhulp als organisatie en zeker voor mijn rol als beleidsadviseur erg handig. Zoals het onderzoek naar online veiligheid, dat laatst gepresenteerd werd tijden de jubileumbijeenkomst van het Netwerk. Dat geef ik dan door aan mijn collega’s; wij hebben een eigen onderzoeksafdeling. Zij kunnen dit vervolgens meenemen."

Op welke dingen die het netwerk heeft bereikt, ben je het meest trots?

"Ik vind het erg goed dat het Ondersteuningsteam Weerbaar Bestuur in het leven is geroepen en zo goed functioneert. Dat wat zij doen, preventief en qua nazorg, maakt het heel concreet. Dit sluit goed aan bij wat wij als Slachtofferhulp doen. Wij weten als geen ander dat nazorg en lotgenotencontact onderling heel belangrijk is voor slachtoffers. Dat geldt ook voor politieke ambtsdragers. Misschien juist nog wel méér, omdat in die groep vaak een gevoel heerst van ’het hoort erbij’. Zij gaan dan voorbij aan de impact van iets dat hen wordt aangedaan. Het risico bestaat dat zij dan niet de rechtshulp en het herstel vinden, wat wel van belang is."

Wat zou jij nog meer willen bereiken met de samenwerking van het netwerk?

"Dat politieke ambtsdragers zich ook daadwerkelijk weerbaar voelen. Je wilt niet dat de democratie onder druk komt te staan. En wat ik ook belangrijk vind, is een goede nazorg. Mensen kunnen daar stoer of nonchalant over doen. Het is voor het herstel erg belangrijk."

Welke uitdagingen zie jij voor de komende vijf jaar?

"Het blijft een uitdaging om de juiste informatie op de goede plek te krijgen en te houden. We hebben goed contact met gemeentelijke bestuurders en veiligheidsadviseurs en ook met anderen die werkzaam zijn binnen het sociaal domein. Maar mensen wisselen veel van functie bij gemeenten waardoor de kennis makkelijk naar beneden drijft."

"Dit blijft een uitdaging met 342 gemeenten, maar gelukkig hebben wij goede informatie op onze website staan met duidelijke adviezen, wegwijzers en gidsen voor slachtoffers. Ook als je bijvoorbeeld twijfelt over het doen van aangifte, dan kun je daar ook met ons over in gesprek. Zo kan het al helpen als je weet dat je aangifte kunt doen ‘onder nummer’. Dan kies je niet je eigen woonadres, maar kun je bijvoorbeeld het adres van het gemeentehuis opgeven."

"Bewustwording en voorlichting; kennis en informatie delen met elkaar en met de politieke ambtsdragers vereist veel aandacht. Het is een continu proces. Dat is de grote kracht van dit netwerk."

Zie ook

Een overzichtelijke infographic geeft voor verschillende fasen (preventie, reactie en nazorg) inzicht in de verschillende instrumenten en diensten die het Netwerk Weerbaar Bestuur biedt. De infographic is bedoeld voor bestuurders, volksvertegenwoordigers en de ambtelijke organisatie.