Vereniging van Griffiers (VvG)

Griffiers zijn de schakel tussen raad en college, tussen Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten en komen in aanraking met diverse kanten van het openbaar bestuur. Griffiers vervullen binnen de gemeenten en provincies een belangrijke rol.

Integer handelen is van groot belang voor de spelers in het openbaar bestuur. Integriteit staat dan ook hoog op de agenda bij de griffiers van gemeenteraden en Provinciale Staten.

Integriteitskompas

De Commissie Integriteit van de VvG heeft de afgelopen jaren gewerkt aan het Integriteitskompas speciaal voor griffiers. Het Integriteitskompas is een morele richtingwijzer voor griffiers en helpt griffiers om hun raden en staten te adviseren over integer handelen. De publicatie is doorgestuurd naar alle leden van de vereniging. De Vereniging van Griffiers organiseert daarnaast in samenwerking met het ministerie van BZK trainingen voor griffiers waarbij dit kompas als leidraad wordt gebruikt.

Handreiking Integriteit

Sinds begin 2016 is de burgemeester verantwoordelijk voor de bevordering van de bestuurlijke integriteit van de gemeente. Als eerste adviseur van de raad kan er een beroep gedaan worden op de griffier om te adviseren of te ondersteunen bij het proces. In de Handreiking ‘De rol van de griffier bij een vermeende integriteitsschending’ wordt specifiek ingegaan op de rol van de griffier bij een mogelijke integriteitsschending. De griffier die betrokken raakt bij een integriteitsmelding staat in dit document centraal.

Download De rol van de griffier bij een vermeende integriteitsschending (pdf)

Agressie en geweld | Integriteit | Vertrouwenspersonen / intervisie | Advies en ondersteuning

Contact