Unie van Waterschappen (UvW)

De Unie van Waterschappen is de vereniging van de Nederlandse waterschappen. Waterschappen zijn verantwoordelijk voor het beheer van waterkeringen, het regionale waterbeheer en het zuiveren van afvalwater.

De Unie van Waterschappen vertegenwoordigt de waterschappen in het nationale en internationale speelveld. Daarnaast behartigt de vereniging de belangen van de waterschappen en stimuleert ze kennisuitwisseling en samenwerking. Zo verbindt de Unie de waterschappen met overheden, bedrijfsleven en kennisinstellingen. Ook speelt de vereniging een belangrijke rol in de complexe omgeving van verschillende bestuurslagen en belangen.

Ondersteuning en advies

De Unie van Waterschappen ondersteunt en adviseert de bestuurdersverenigingen Kring Voorzitters van Waterschappen (KVW), Vereniging Belangenbehartiging Dagelijks Bestuurders van Waterschappen (VBDW) en de Vereniging Waterschapsbestuurders (VWB). De vragen die de UvW krijgt hebben hoofdzakelijk betrekking op de rechtspositie van politieke ambtsdragers en integriteit. Het gaat hierbij met name om de screening van politieke ambtsdragers.

Toolkit integriteit

In samenwerking met het A&O-fonds waterschappen, is een Toolkit integriteit ontwikkeld. Deze toolkit is ontwikkeld om waterschappen te ondersteunen bij het vormgeven en op orde houden van het integriteitsbeleid voor zowel bestuurders als ambtenaren. Meer informatie over dit integriteitsbeleid vindt u op de website van A&O-fonds waterschappen.

Organisatie Netwerk Weerbaar Bestuur | Fysieke en/of digitale bedreiging en intimidatie | Integriteit | Screening | Integriteitsonderzoeken

Contact

  • Arjan Guijt
    Beleidsadviseur arbeidsvoorwaarden
    06-22201301
    E-mail: aguijt@uvw.nl