Slachtofferhulp Nederland

Als politieke ambtsdrager kunt u helaas te maken krijgen met agressie, intimidatie, vernielingen of bedreigingen. Behalve de emotionele impact die dit op u en uw omgeving kan hebben, brengen dergelijke incidenten vaak ook het nodige papier- en regelwerk met zich mee.

Slachtofferhulp Nederland kan u ondersteunen bij:

 • De afweging om wel of geen aangifte te doen;
 • Het verzoeken tot een strafrechtelijk contact- of gebiedsverbod voor de verdachte;
 • Het vergoed krijgen van de geleden schade;
 • De uitoefening van uw rechten in het strafproces

Slachtofferhulp Nederland helpt na misdrijven, verkeersongevallen, rampen en calamiteiten. Elk slachtoffer verdient de beste ondersteuning en Slachtofferhulp Nederland helpt jaarlijks 200.000 slachtoffers en nabestaanden met emotionele hulp, begeleiding in het strafproces of met schadevergoeding.

Bent u slachtoffer? Hier heeft u recht op:

 • Informatie: u heeft recht op informatie over uw rechten, over het doen van aangifte en wat er na de aangifte met uw zaak gebeurt.
 • Bescherming: bent u bang dat u opnieuw slachtoffer wordt? Laat dit weten aan de politie of officier van justitie. Met u zoeken zij naar oplossingen zodat u zich veilig voelt.
 • Aangifte doen: iedereen heeft het recht om bij de politie aangifte te doen van een strafbaar feit. Voordat u aangifte doet, krijgt u informatie over wat er gebeurt tijdens uw aangifte en daarna.
 • Gratis hulp: u heeft recht op gratis hulp, advies en informatie van Slachtofferhulp Nederland. Wij bieden juridische, praktische en emotionele ondersteuning.
 • Ondersteuning: u heeft recht op ondersteuning door een (kosteloze) advocaat. Ook kunt u de politie of het Openbaar Ministerie vragen of u zich mag laten bijstaan door een vriend, familielid of een van onze medewerkers.
 • Schadevergoeding: u heeft het recht om een schadevergoeding te vragen als u schade heeft geleden door een strafbaar feit. Ook als nabestaande van een slachtoffer heeft u dit recht.
 • Contact met de dader: vaak hebben slachtoffers en nabestaanden vragen aan de dader. Als slachtoffer of als nabestaande heeft u het recht om te vragen om contact met de verdachte of dader.

Bent u slachtoffer? Vraag hulp, want u kunt niet overal in thuis zijn. Neem contact op met Slachtofferhulp Nederland via 0900-0101 of kijk op de website. Download ook de folder over wat Slachtofferhulp voor politieke ambtsdragers kan betekenen.

 

Emotionele verwerking | Afweging aangifte doen | Strafproces; strafrechtelijk contact- of gebiedsverbod | Schadevergoeding | Advies stressklachten en omgaan met agressie | Contact met de dader

Contact

 • Slachtofferhulp Nederland
  0900-0101