Nederlandse Vereniging voor Raadsleden

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden stelt zich ten doel om raadsleden en gemeenteraden sterk en krachtig in positie te krijgen onder het motto: 'Een sterke raad doet er toe'. Om raadsleden van goede dienstverlening te voorzien, werkt de vereniging samen met kennispartners.

De activiteiten, evenementen en informatie door en van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, zijn gericht op het zo goed mogelijk vervullen van de rol in de gemeenteraad. Daarbij gaat het om een optimale vervulling van de rol in het lokaal en regionaal politiek-bestuurlijke krachtenveld door individuele raadsleden. Via bijeenkomsten, online (middels digitale leeromgeving www.raadsleden.nl) en als vraagbaak krijgen raadsleden ondersteuning bij het uitoefenen van hun werkzaamheden.

Advies

Voor vragen over de rol- en rechtspositie kunnen raadsleden bij de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden terecht. Vraagt u zich bijvoorbeeld wel eens af wat niet en wel integer is? Of ervaart u wel eens een spanningsveld tussen uzelf als volksvertegenwoordiger en een inwoner of groep inwoners die naar u toe komt voor een specifiek probleem? En hoe gaat u om met geheimhouding die de burgemeester u oplegt, terwijl dit een bevoegdheid is van de raad? De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden adviseert u en beantwoordt uw vragen omtrent agressie en geweld, nazorg, integriteit en intervisie. De vereniging probeert, waar mogelijk, direct antwoord te geven. Indien dit niet mogelijk is, schakelt de vereniging een specialistisch adviseur in.

Agressie en geweld | Nazorg | Integriteit | Vertrouwenspersonen / intervisie | Doorverwijzing naar specialistische partijen

Contact