Bestuurdersvereniging ChristenUnie

De Bestuurdersvereniging ChristenUnie is dé vereniging van en voor alle ChristenUnie-politici. De Bestuurdersvereniging brengt ChristenUnie-politici met elkaar in contact. Samen weet je tenslotte meer.

Daarom organiseert de BV regelmatig bijeenkomsten voor haar leden en stimuleert ze samenwerking en uitwisseling. Leden bevinden zich op gemeentelijk, provinciaal, landelijk en Europees niveau.

Advies, handreiking en opleiding

Het geven van (persoonlijke) adviezen is een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden van de Bestuurdersvereniging. Voor alle vragen rondom politieke werkzaamheden kunnen ChristenUnie-politici bij de Bestuurdersvereniging terecht.
De Bestuurdersvereniging ondersteunt haar leden daarnaast met politieke handreikingen over uiteenlopende onderwerpen. Leden van de Bestuurdersvereniging hebben toegang tot het Intranet waar, onder andere op de Ideeënbank, veel handige informatie te vinden is voor het politieke werk. Het mede door de Bestuurdersvereniging gefinancierde Opleidingscentrum ChristenUnie biedt een breed cursusaanbod voor (aspirant-)politici en bestuurders aan. Bovendien biedt de vereniging advies op maat aan ChristenUnie-politici, zowel politiek-inhoudelijk als anderszins gerelateerd aan het actief zijn in de politiek. Daarbij verwijzen ze zo nodig door naar deskundigen.

Organisatie Netwerk Weerbaar Bestuur | Integriteit | Ondersteuningsteam | Vertrouwenspersonen / intervisie

Contact

  • Nienke van de Pol-Vernhout
    Adviseur en coördinator Bestuurdersvereniging ChristenUnie
    033-4226969 (tussen 10.00 en 16.00)
    E-mail: nienkevernhout@christenunie.nl